Európsky zatykač » JÓBA Štefan #Komárno #pátranie #hľadaný

Priezvisko: JÓBA
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1973-02-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2014-10-31
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne