Európsky zatykač | JEDLIČKA Martin #Pezinok #hľadaný #pátranie

Priezvisko: JEDLIČKA
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1975-05-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Pezinok
Dátum vyhlásenia: 2015-03-24
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Pezinku