Európsky zatykač » HUDEC Anton #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HUDEC
Meno: Anton
Dátum narodenia: 1978-06-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2012-10-22
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre