Európsky zatykač » HUBA Rastislav #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HUBA
Meno: Rastislav
Dátum narodenia: 1978-03-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec
Dátum vyhlásenia: 2015-01-23
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave