Európsky zatykač » HOLEČKO Lukáš #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HOLEČKO
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1997-05-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-05-14
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV