Európsky zatykač HASPRA Stanislav #Liptovský Mikuláš

Priezvisko:   HASPRA
Meno:  Stanislav
Dátum narodenia:  1968-12-30
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Liptovský Mikuláš
Dátum vyhlásenia:  2009-09-24
Dôvod pátrania:  Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Liptovskom Mikuláši