Európsky zatykač » FARKAS Attila Csaba #Nové Zámky #pátranie #hľadaný

Priezvisko: FARKAS
Meno: Attila Csaba
Dátum narodenia: 1975-09-10
Štátna príslušnosť: MAĎARSKO
Bydlisko: Nové Zámky
Dátum vyhlásenia: 2017-11-02
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nových Zámkoch