Európsky zatykač | DŽABARCHEL Ubajdullah #Spišská Nová Ves #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DŽABARCHEL
Meno: Ubajdullah
Dátum narodenia: 1973-08-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Spišská Nová Ves
Dátum vyhlásenia: 2009-04-22
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi