Európsky zatykač » CSONKA Alexander #Komárno #pátranie #hľadaný

Priezvisko: CSONKA
Meno: Alexander
Dátum narodenia: 1974-03-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2010-03-19
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne