Európsky zatykač » ČERNÁK Martin #Liptovský Mikuláš #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ČERNÁK
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1988-07-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Dátum vyhlásenia: 2014-03-28
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši