Európsky zatykač Božena MAKUŇOVÁ Prešov

Priezvisko: MAKUŇOVÁ
Meno: Božena
Dátum narodenia: 1973-03-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2006-11-28
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove