Európsky zatykač ✷ VEČEŘA Josef #ČESKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VEČEŘA
Meno: Josef
Dátum narodenia: 1978-02-10
Štátna príslušnosť: ČESKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2012-08-20
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici