Európsky zatykač ✷ Hľadaný Michal SZEDLÁR Bratislava

Priezvisko: SZEDLÁR
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1985-01-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2010-04-01
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V