Európsky zatykač » DANIHEL Marek #Galanta #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DANIHEL
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1981-05-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Galanta
Dátum vyhlásenia: 2011-03-07
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante