Európsky zatykač ✷ Hľadaný Ján ŠARIŠSKÝ Rimavská Sobota

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŠARIŠSKÝ
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1982-01-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2010-11-29
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote

Zdieľaj pátranie