Európsky zatykač ✷ Hľadaná Katarína MARKOVÁ Levice

Priezvisko: MARKOVÁ
Rodné priezvisko: LEHOCKÁ
Meno: Katarína
Dátum narodenia: 1974-11-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2010-02-12
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach