Erika DUNOVÁ Košice

Priezvisko: DUNOVÁ
Rodné priezvisko: BALOGOVÁ
Meno: Erika
Dátum narodenia: 1974-04-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice III
Dátum vyhlásenia: 2010-12-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach