Eduard DANIŠ Bratislava

Priezvisko: DANIŠ
Meno: Eduard
Dátum narodenia: 1958-10-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO,SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava I
Dátum vyhlásenia: 2016-07-02
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I