Edita GONDOVÁ Lučenec

Priezvisko: GONDOVÁ
Meno: Edita
Dátum narodenia: 1977-05-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2016-01-13
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci