DUNKA Ladislav #Gelnica

Priezvisko:  DUNKA Meno: Ladislav Dátum narodenia: 2004-06-24 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Gelnica Dátum vyhlásenia: 2020-01-08 Dôvod pátrania: Nezvestná osoba Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách

Zdieľajte pátranie