DOSTÁL Peter #Rožňava #hľadaný #pátranie

Priezvisko: DOSTÁL Meno: Peter Dátum narodenia: 1993-11-19 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rožňava Dátum vyhlásenia: 2019-03-09 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rožňave