Dodanie do výkonu trestu ZLÁMALOVÁ (ULČOVÁ) #Bratislava #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: ZLÁMALOVÁ
Rodné priezvisko: ULČOVÁ
Meno: Gordana
Dátum narodenia: 1969-09-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava I
Dátum vyhlásenia: 2019-11-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I