Dodanie do výkonu trestu » ZIGO Peter #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ZIGO
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1984-03-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-02-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II

Zdieľaj pátranie