Dodanie do výkonu trestu » ŽIGA Marián #Rožňava #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŽIGA
Meno: Marián
Dátum narodenia: 1992-01-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rožňava
Dátum vyhlásenia: 2018-06-18
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rožňave

Zdieľaj pátranie