Dodanie do výkonu trestu ZIFČÁK Jozef #Bratislava

Priezvisko:
ZIFČÁK
Meno:
Jozef
Dátum narodenia:
1979-08-04
Štátna príslušnosť:
SLOVENSKO
Bydlisko:
Bratislava I
Dátum vyhlásenia:
2019-05-07
Dôvod pátrania:
Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar:
OR PZ v Bratislave I