Dodanie do výkonu trestu » ZEMAN Štefan #Michalovce #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ZEMAN
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1991-10-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2018-05-24
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach

Zdieľaj pátranie