Dodanie do výkonu trestu | ZEMAN Dalibor #Myjava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ZEMAN
Meno: Dalibor
Dátum narodenia: 1989-05-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Myjava
Dátum vyhlásenia: 2018-08-09
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom