Dodanie do výkonu trestu ZÁVODNÍK Marcel #hľadaný #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: ZÁVODNÍK
Meno: Marcel
Dátum narodenia: 1985-10-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2019-11-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie