Dodanie do výkonu trestu | ZÁSLAV Marek #Myjava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ZÁSLAV Meno: Marek Dátum narodenia: 1992-06-30 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Myjava Dátum vyhlásenia: 2018-11-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom