Dodanie do výkonu trestu | ZÁMEK Lukáš #Nové Mesto nad Váhom #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ZÁMEK
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1984-07-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-11-21
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom

Zdieľaj pátranie