Dodanie do výkonu trestu | ZÁMEČNÍK Marián #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ZÁMEČNÍK
Meno: Marián
Dátum narodenia: 1981-08-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-11-25
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V

Zdieľaj pátranie: