Dodanie do výkonu trestu » WISNIEWSKI Patryk Dawid #POĽSKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko: WISNIEWSKI
Meno: Patryk Dawid
Dátum narodenia: 1994-11-24
Štátna príslušnosť: POĽSKO
Dátum vyhlásenia: 2018-06-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I