Dodanie do výkonu trestu | WERTLEN Martin #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: WERTLEN
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1978-02-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2018-08-16
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede