Dodanie do výkonu trestu | VONTSZEMŰ Milan #Komárno #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VONTSZEMŰ Meno: Milan Dátum narodenia: 1974-09-21 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Komárno Dátum vyhlásenia: 2017-12-15 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne