Dodanie do výkonu trestu » VOLNÁR Martin #Bánovce nad Bebravou #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VOLNÁR
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1978-08-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-06-20
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bánovciach nad Bebravou