Dodanie do výkonu trestu Vojtech MEZEI Dunajská Streda

Priezvisko: MEZEI
Meno: Vojtech
Dátum narodenia: 1989-12-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2016-01-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede


Zdieľaj pátranie: