Dodanie do výkonu trestu VLČKOVÁ Katarína #Bratislava #hľadaná #pátranie

Priezvisko: VLČKOVÁ Meno: Katarína Dátum narodenia: 1980-10-06 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava III Dátum vyhlásenia: 2018-12-18 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III