Dodanie do výkonu trestu | VIKARTOVSKÝ Henrich #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VIKARTOVSKÝ Meno: Henrich Dátum narodenia: 1976-09-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice II Dátum vyhlásenia: 2018-04-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach