Dodanie do výkonu trestu » VETRÁK Branislav #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VETRÁK
Meno: Branislav
Dátum narodenia: 1972-06-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2009-10-09
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II