Dodanie do výkonu trestu | VÉGH Martin #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VÉGH
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1975-12-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-01-17
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V