Dodanie do výkonu trestu » VÉGH Marian #Galanta #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VÉGH
Meno: Marian
Dátum narodenia: 1984-05-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Galanta
Dátum vyhlásenia: 2018-01-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante