VÉGH Balázs #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VÉGH
Meno: Balázs
Dátum narodenia: 1985-03-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2016-03-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede