Dodanie do výkonu trestu | VASLÍKOVÁ Jana #Tvrdošín #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VASLÍKOVÁ
Meno: Jana
Dátum narodenia: 1990-11-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Tvrdošín
Dátum vyhlásenia: 2018-02-26
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne