Dodanie do výkonu trestu » VARAČKA Lukáš #Šaľa #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VARAČKA
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1990-11-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Šaľa
Dátum vyhlásenia: 2018-07-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Šali