Dodanie do výkonu trestu » VANČOVSKÝ Martin #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VANČOVSKÝ
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1981-03-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec
Dátum vyhlásenia: 2016-11-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave