Dodanie do výkonu trestu » VANČIŠIN Ladislav #Svidník #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VANČIŠIN
Meno: Ladislav
Dátum narodenia: 1975-02-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2009-10-26
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku