Dodanie do výkonu trestu | VAJDA Jaroslav #Trebišov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VAJDA
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1996-04-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2018-12-06
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove