Dodanie do výkonu trestu VÁGAI Vladimír #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VÁGAI Meno: Vladimír Dátum narodenia: 1984-01-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nitra Dátum vyhlásenia: 2018-02-09 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre