Dodanie do výkonu trestu » VÁGAI Vladimír #Nitra #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: VÁGAI
Meno: Vladimír
Dátum narodenia: 1984-01-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2018-02-09
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre

Zdieľaj pátranie