Dodanie do výkonu trestu ÚJVÁRIOVÁ (KUZMOVÁ) Blanka #Bratislava #hľadaná #pátranie

Priezvisko: ÚJVÁRIOVÁ Rodné priezvisko: KUZMOVÁ Meno: Blanka Dátum narodenia: 1971-02-08 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava I Dátum vyhlásenia: 2020-05-18 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I