Dodanie do výkonu trestu | TURTÁK Róbert #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TURTÁK Meno: Róbert Dátum narodenia: 1984-09-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice-okolie Dátum vyhlásenia: 2015-09-14 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie